สิ่งที่ควรรู้ ความละเอียดของจอคำนวณอย่างไร?

-การคำนวณค่าความละเอียด (Resolution) ของจอสำคัญต่อการทำภาพกราฟฟิคเพื่อใช้ในการเปิดภาพเป็นอย่างมาก เนื่องจากหากทำมาได้ไม่พอดีหรือน้อยกว่าค่าความละเอียดของจอจะทำให้ความคมชัดของภาพที่ได้ออกมาน้อย แล้วความละเอียดของจอคำนวณอย่างไร? ความละเอียดของจอจะคำนวณได้จากการนำค่าเม็ดจอ 1 แถวมาคูณกับจำนวนบล็อกที่ต่อกัน ยกตัวอย่างเช่น จอ P3.4 มีจำนวณเม็ดจอ 1 แถวเท่ากับ 144 เม็ดต่อ 1 บล็อก หากต่อจอแล้วมีความสูงขนาด 3 เมตรจะเท่ากับมีจำนวณบล็อกที่ต่อกันสูงขึ้นไป 6 บล็อกจะเท่ากับว่าจอมีความละเอียดสูงเท่ากับ 144 x 6 = 864 pixel และจอมีความยาว 5 เมตรจะเท่ากับ 144 x 10 = 1440 pixel จะได้ความละเอียดจอเท่ากับ 1440 x 864 (ยาว x สูง) 

   
-แล้วจอใช้ไฟเยอะมั้ย? จอแต่ละชนิดใช้ไฟต่างกัน ขึ้นอยู่กับความละเอียดของจอแต่ละ P ยิ่งมีความละเอียดของเม็ดจอมากเท่าไหร่ ก็ใช้ไฟมากขึ้นเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น จอ P3 1ตารางเมตรใช้ไฟประมาณ 600 watts นำไปคำนวณหาค่ากระแสไฟได้คือ 600/220 = 2.7272 Amp ถ้าจอมีขนาด 5 x 3 = 15 ตารางเมตร จอจะใช้กระแสไฟคือ 15 x 2.7272 = 40.908 Amp ซึ่งสามารถใช้ได้กับเมนเบรกเกอร์ไฟฟ้า 32 Amp 3 phase ได้เพราะหากเฉลี่ยการใช้ไฟใสแต่ละ phase จะได้เท่ากับ 13.636 Amp ต่อ phase


-การ link สายไฟของจอจะเชื่อมต่อกันได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความละเอียดของจอด้วยเช่นกัน ยิ่งจอมีความละเอียดมากยิ่งต้องใช้ไฟมากการ link กันก็จำเป็นจะต้องลดจำนวนที่เชื่อมต่อกันไปด้วยเพราะหากเชื่อมต่อกันมากเกินไป จะทำให้ไฟที่เข้าไปหล่อเลี้ยงบล็อกจอ LED ไม่พออาจเกิดปัญหาการติดๆดับของจอได้ เราจึงไม่ควร link เกิน 20 บล็อก


-การ link สายสัญญาณก็เช่นกันไม่ควรเชื่อมต่อกันเกิน 30 บล็อกเช่นกัน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ Sending card ที่ใช้ด้วยเช่นกัน ซึ่งบางรุ่นอาจส่งสัญญาณได้มากกว่า 30 บล็อก และอาจขึ้นอยู่กับจอแต่ะละ P ด้วยเช่นกันเพราะมีค่าความละเอียดที่ไม่เท่ากันด้วย