7 อาชีพที่คาดว่าจะมาแรงในอนาคตภายในปี 2022

       เริ่มต้นปี  2021 ได้อย่างสาหัสเพราะการระบาดของ Covid19 กลับมาอีกครั้ง เพราะทุกคนมีความหวังว่าปีนี้จะต้องเป็นการเริ่มต้นใหม่หลังจากการระบาดของโรค น้อยลงเมื่อช่วงปลายปี 2020  แน่นอนว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน มองไม่เห็นหนทาง หลายอาชีพอยู่ในสภาวะการพักงานหรือตกงาน รวมถึงการเข้ามามีบทบาทของ  AI  แย่งงาน วันนี้เราจึงมีอาชีพที่มาแรงในอนาคตมาบอกกัน เพื่อทุกคนได้มีทางเลือกและรู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรที่ทำให้ไปต่อได้

      จากงานวิจัยล่าสุดของ World Economic Forum  ได้ออก มาเปิดเผยว่าในปี 2021 นี้ จะมีอาชีพเกิดใหม่และตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นโดย  7  อาชีพที่มาแรงนี้ ทั้งนี้อาชีพเหล่านี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบรับความต้องการของคนที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยบวกกับความฉลาดของเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด โดยมีการประมาณการณ์ว่าจะมีงานประมาณ 75 ล้านตำแหน่งที่จะถูกทดแทน แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีโอกาสใหม่ ๆ เกิดขึ้นในตลาดแรงงานเช่นกัน คาดว่าจะมีอาชีพใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น 133 ล้านตำแหน่งงานทั่วโลกภายในปี 2022 ซึ่งจะเป็นตำแหน่งงานประมาณ 27% ของตลาดโดยรวม

 

1. Care Economy 

อาชีพที่จะเป็นที่ต้องการ : Medical Transcriptionists, Physical Therapist Aides, Radiation Therapists, Athletic Trainers, Medical Equipment Preparers

       เป็นงานลักษณะการดูแลเอาใจใส่ควบคู่ไปกับความรู้ที่มี ต้องใช้ทักษะในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ซึ่งเป็นสิ่งที่หุ่นยนต์หรือ AI ไม่สามารถทำได้ในส่วนนี้ อย่างเช่นกลุ่มงานด้านการดูแลรักษาพยาบาลบริการเพื่อสุขภาพ  ซึ่งในแง่ของการรักษาหุ่นยนต์หรือระบบ AIทำได้เพียงตรวจวินิจฉัยโรคเท่านั้น  แต่เรื่องการสื่อสารออก มานั้นหุ่นยนต์ไม่สามารถทำได้ดีเท่าคนเรา เพราะเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกับอารมณ์ความรู้สึก ดังนั้นคนจึงเหมาะสมกับงานด้านนี้มากกว่าการใช้หุ่นยนต์  ในการทำกายภาพบำบัดก็เช่นกัน ต้องอาศัยความระมัดระวังที่สูง  การเคลื่อนไหวร่างกายต่าง ๆ ต้องมีความค่อยไปค่อยไป

 

2. Data and AI

อาชีพที่จะเป็นที่ต้องการ: AI Specialists, Data Scientists, Data Engineer, Big Data Developer, Data Analyst 

         ต้องยอมรับว่าเป็นอาชีพที่ไม่สามารถขาดได้ในยุคดิจิตอลนี้  โดยผลสำรวจจาก LinkedIn ชี้ให้เห็นว่ามีที่ว่างของตำแหน่งนี้ผุดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีอัตราการเติบโตเป็นเท่าตัวของปีก่อน   การเข้ามาของเทคโนโลยีส่งผลให้มีบทบาทต่อชีวิตประจำวันขึ้นด้วยเช่นกัน เกิดข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หากการใช้ Internet of Things เป็นที่นิยมมากขึ้น ข้อมูลที่เคยเป็น offline กลายมาเป็น online แทบทั้งหมด แต่ไม่ใช่ข้อมูลทุกข้อมูลที่มีประโยชน์ อาชีพเหล่านี้มีหน้าที่คัดกรอง จัดการดึงเฉพาะข้อมูลที่นำมาใช้ประโยชน์ สร้างคุณค่าต่อได้ พัฒนาโมเดล machine learning ให้แม่นยำมากขึ้น 

 

3. Engineering and Cloud Computing

อาชีพที่จะเป็นที่ต้องการ: Site Reliability Engineer / DevOps / Cloud Computing, Python Developer, Full Stack Engineers, JavaScript Developer

         เป็นงานทางด้านการเก็บข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูลเพราะจากที่กล่าวมาในข้อที่แล้ว มีข้อมูลเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ต้องมีการจัดเก็บระบบให้มีความปลอดภัย ซึ่ง Cloud คือระบบยอดนิยมในการจัดเก็บข้อมูล  ตำแหน่งงานก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของระบบไอทีจะมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะในองค์กรที่มีขนาดใหญ่เนื่องจากเมื่อองค์กรใหญ่ผู้ใช้ข้อมูลก็จะมีจำนวนมากตามขนาดองค์กรไปด้วย ระบบจำเป็นต้องเสถียรเพื่อรองรับการใช้งานและมีระบบการรักษาความปลอดภัยระดับสูง วางระบบการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและแพลตฟอร์มให้ทำงานบน cloud ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  ทำหน้าที่เป็นทั้งนักพัฒนาและเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติการส่วน python และ JavaScript  นั้น เป็นภาษาที่ถูกยอมรับในทั่วโลก เพราะสามารถใช้งานได้หลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานเกี่ยวข้องกับ AI ไปยันการทำงานกับข้อมูลสำหรับ data scientist

 

4. Green Economy

อาชีพที่จะเป็นที่ต้องการ: Green Marketers, Methane/Landfill Gas Generation System Technicians, Wind Turbine Service Technicians, Biofuels Processing Technicians, Solar Energy Installation Managers, Water Resource Specialists

                เทรนด์การรักษ์โลกเข้ามาได้หลายปีแล้ว คนค่อย ๆ ซึมซับกับเรื่องนี้และให้ความสำคัญมาเรื่อย ๆ  จากการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่มีความก้าวไกล ทำให้กลไกลการผลิตเพิ่มขึ้น แต่ในทางกลับกันอุตสาหกรรมเหล่านี้กลายเป็นตัวหลักของการปล่อยก๊าซเสีย สาเหตุของภาวะโลกร้อน   คนเริ่มเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่ส่งผลกระทบทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลง ดังนั้นคนจึงหันมาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเกิดเป็นการรณรงค์ ใช้พลังงานทางเลือกรูปแบบอื่น  ที่ไม่อันตรายต่อธรรมชาติ มีการปรับใช้แนวคิด sustainability อย่างกว้างขวาง อาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานสีเขียวจึงเป็นที่ต้องการในอนาคต และยังมีอีกหนึ่งอาชีพที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดคือ  นักการตลาดสีเขียว หรือ Green Marketing  ที่จะทำการตลาดเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่มีส่วนในการสร้างประโยชน์ให้กับธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 

5. People and Culture

อาชีพที่จะเป็นที่ต้องการ: Information Technology Recruiter, Human Resources Partner, Talent Acquisition Specialist, Business Partner, Human Resources Business Partner

         ในองค์กรธุรกิจ บุคลากรเป็นทรัพยากรที่ความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปในทุกภาคส่วน ปัจจุบันบทบาทของ HR จึงเปลี่ยนแปลงไป จากฝ่ายที่ Support หลังบ้านกลายเป็น Partner ธุรกิจ ดังนั้นการที่ HR ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์และ ลักษณะธุรกิจเป็นอย่างดี จะช่วยให้สามารถจัดสรรคน ให้ได้ทำงานในด้านที่ถนัด รวมถึงดึงทักษะของบุคคลนั้น ๆ ออก มาให้ได้มากที่สุด Right man On the right job  ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ Human Touch  สูง เป็นเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างคน ประกอบกับตำแหน่งงานสาย IT จะเป็นที่ต้องการมากขึ้น จึงต้องมีคนทำหน้าที่สร้าง culture การทำงานที่ดึงดูดให้ talent อยากมาร่วมงานด้วย 

 

6. Product Development

อาชีพที่จะเป็นที่ต้องการ: Product Owner, Quality Assurance Tester/Engineer, Agile Coach, Software Quality Assurance Engineer, Product Analyst, Scrum Master

        ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นเรื่องดีในเชิงธุรกิจ ส่วนของการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่จะออก มาสู่ตลาด ดังนั้นหากมีความรู้และความเชียวชาญก็จะทำให้เราก้าวนำเจ้าอื่นออกไปหนึ่งก้าว  มีโอกาสได้ส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่า ดังนั้นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนา tech product จึงมีความสำคัญมาก มีหน้าที่บริหารจัดการโปรเจค ต้องใช้การทำงานที่รวดเร็วและยืดหยุ่น วิธีการทำงานแบบ agile มีกระบวนการทดสอบ เก็บข้อมูล และปรับเปลี่ยนตาม feedback อยู่เสมอ เป็นการแตกงานชิ้นใหญ่ออกเป็น sprint ย่อย วางแผนระยะสั้น ทำทีละส่วน ประเมิน แล้วปรับ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดได้เร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้  ตำแหน่งงานเหล่านี้ต้องใช้ทักษะการสื่อสารในทีมสูงมาก รวมถึงการ coach และช่วยสนับสนุนคนในทีมอื่น ๆ ให้สามารถทำงานแบบ agile ได้

 

7. Sales, Marketing and Content

อาชีพที่จะเป็นที่ต้องการ: Social Media Assistant / Content Production, Growth Hacker, Customer Success, Sales Development Representative, Specialist Digital Marketing Specialist

            สังคมยุคดิจิตอลที่ Social Media เข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตของคน พฤติกรรมการรับสื่อเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งลักษณะงานและตำแหน่งจะอยู่ในรูปแบบเดิม  แต่ช่องทางของการทำงานจะเปลี่ยนไปเป็น Online Marketing มากขึ้น  คนนายงานนี้จำเป็นต้องมีทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่แล้ว และสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นมาเมื่อเข้ามาเล่นตลาด Online คือทักษะดิจิตอล ติดตามเทรนด์เทคโนโลยี มีการอัพเดทตลอด รวมถึงจะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าในโลกออนไลน์และออฟไลน์  มีช่องทางการเข้าถึงลูกค้ารูปแบบใหม่ เกิดขึ้นมากมาย

        ตำแหน่งงานยังคงคล้ายเดิม แต่รายละเอียดเนื้องานจะเปลี่ยนแปลงไป ผันมาทาง digital มากขึ้น แม้บางบริษัทที่เป็นธุรกิจแบบดั้งเดิมอาจจะหดหายไป แต่บริษัทเทคโนโลยียังคงต้องการสายงานนี้ คนในสายงานนี้ควรพัฒนาทักษะดิจิทัล ติดตามเทรนด์เทคโนโลยี การใช้ความคิดสร้างสรรค์ หาวิธีสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับกลุ่มลูกค้าในโลกธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์ จะมีช่องทางการเข้าถึงลูกค้ารูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย ต้องมีจุดแข็งที่สร้างแตกต่างจึงจะอยู่รอดในตลาดออนไลน์

 

อ้างอิงข้อมูลจาก : disruptingnite.com