Video Conference การเปลี่ยนแปลงของยุคที่เราต้องปรับตาม

 Video conferencing

     ในปัจจุบันที่กระแสเทคโนโลยี Disruption เข้ามามีบทบาทในหลาย ๆ ด้านซึ่งมีความสำคัญกับการดำเนินชีวิต  แน่นอนว่าในด้านธุรกิจก็ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ประโยชน์ที่ไม่ใช่เพียงสร้างข้อได้เปรียบให้กับองค์กรให้เหนือกว่าคู่แข่ง แต่เป็นการเอาตัวรอดที่สภาพสังคมจะเปลี่ยนไปจากยุคอุตสาหกรรมเป็นยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งแตกต่างไปจากเดิมในรูปแบบของการติดต่อระหว่างมนุษย์ด้วยกัน หากธุรกิจใดไม่ปรับตัวก็จะหายไปในที่สุด

         video conference คือระบบการสื่อสารชนิดหนึ่งที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลภาพและเสียง หรือ การประชุมผ่านออนไลน์ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายโลกทุกภาคส่วน    ซึ่งในบางครั้งแอพพลิเคชั่นทั่วไปก็ใช้ได้ ได้แก่Zoom, WebEx, Facetime, Line call, Skype  แต่ในงานที่มีสเกลใหญ่ขึ้นมา ต้องการความคมชัดของภาพ และเสียงคุณภาพดี หรือที่เรียกว่างานระดับมืออาชีพ ก็จำเป็นต้องใช้  Video Conference ร่วมกับ Production มืออาชีพ  โดยทั้งนี้บริษัท The Live Eye ของเราได้มีพร้อมให้บริการด้วยระบบภาพ เสียง จากอุปกรณ์ที่ดีและทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญศึกษาหาข้อมูลมาอย่างมากมายเพื่อให้ระบบที่ดีที่สุด ท่านสามารถมั่นใจได้แน่นอนว่า Video Conferenceของท่านจากบริษัทThe Live Eye คือระดับมืออาชีพที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพ